Warsztaty

Zajmujemy się organizowaniem warsztatów biobudownictwa. Technologie biobudownictwa zdobywają od ok 20 lat coraz większa popularność na całym świecie , są bowiem zdecydowanie tańsze od konwencjonalnych metod , są innowacyjne , energooszczędne i ze względu na alternatywne rozwiązania dla źródeł energii oraz dla instalacji wody i ścieków pozwalają na budowanie na terenach bez przyłączy do mediów, znajdujących się daleko od cywilizacji.

WARSZTATY BIOBUDOWNICTWA NATURALNEGO – KRAKÓW

Warsztaty Biobudownictwa Naturalnego w Krakowie  był bardzo to owocnie spędzony czas. Uczestnicy zapoznali się z teorią jak i praktyką, dotyczącą biobudownictwa i aspektów zdrowia powiązanych z wpływem środowiska zbudowanego (na zdrowie człowieka). Zaprezentowane i omówione zostały przede wszystkim metody strawbale, glina lekka i beton konopny oraz proste sposoby poprawy klimatu wewnętrznego, możliwe do zastosowania w każdym domu. Glina przygotowana przez Jarka posłużyła do wykonania próbek spoistości i i omówienia pierwszych kroków, związanych z tynkowaniem i przygotowaniem ścian do tynkowania. Na przykładzie realizacji polskich i zagranicznych omówiliśmy różne metody budowy domu, zarówno te bardziej kosztowne, wysokobudżetowe jak i niskobudżetowe, które można wykonać we własnym zakresie, angażując w budowę rodzinę i znajomych.

WARSZTATY HEMPCRETE – KRAKÓW

Warsztaty poprowadził nasz specjalny gość z północnej Irlandii prof. Tom Woolley. Spotkanie rozpoczęło się od 2 godzinnej prezentacji multimedialnej nawiązującej do budownictwa z konopi włóknistych. Na drugi dzieńwczesnym rankiem rozpoczęły się warsztaty praktyczne. Najpierw przy pracy z naszym lokalnie uzyskanym materiałem – oddzielony został paździerz od włókna konopnego, następnie przygotowana została mieszanka wapna z paździerzem i odpowiednimi dodatkami, która została wlana do formy na bloczki. Po upływie zaledwie kilkunastu minut forma została usunięta i ukazał się nam wspaniale wyglądający bloczek wapienno-konopny. W drugim etapie realizacji warsztatów użyty został paździerz konopny ufundowany przez firmę STEICO z Czarnkowa. W tym przypadku, zarówno jak i poprzednim użyte zostało wapno hydratyzowane z dodatkiem niewielkiej ilości cementu portlandzkiego. Każdy z uczestników ochoczo brał udział w ubijaniu mieszanki konopno- wapiennej.  Po wypełnieniu szalunku zabraliśmy się do tynkowania ścianki testowej, tynkiem konopno-wapiennym.

WARSZTATY EARTHSHIP – KRAKÓW

Na warsztatach earthship Kevan Trott specjalista z zakresu budowy domów earthship pokazał i wyjaśnił nam zasady tego alternatywnego, nowego rodzaju budownictwa. Wzrost świadomości ekologicznej w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej powoduje ze budynki earthship znalazły się w centrum uwagi na świecie i zainspirowały również polskich architektów. Budowa Earthship jest nie tylko tania i alternatywa dla tradycyjnych materiałów, takich jak cegły i beton w konstrukcjach budowlanych. Każdy Earthship posiada innowacyjne rozwiązania, związane z użyciem materiałów z recyklingu- opon samochodowych, butelek, puszek, drewna i ziemi, nadając im nowy cel poprzez wykorzystanie w konstrukcjach budowlanych. Odnawialne źródła energii, takie jak kolektory słoneczne , elektrownie wiatrowe zostaną tu również wykorzystane. Zbieranie wody deszczowej , użycie szarej wody do spłukiwania toalet pozwala na oszczędność wody pitnej. Ten projekt jest już zaplanowany  na szeroką skalę w krajach europejskich w najbliższej przyszłości.

WARSZTATY STRAWBALE – KRYSPINÓW

W Kryspinowie koło Krakowa odbyły się weekendowe warsztaty budowania ze słomy i gliny. Zostały one zorganizowane przez Fundację Królewski Szlak oraz Urząd Gminy w Liszkach w ramach obchodów Dni Gminy Liszki, jako element edukacji ekologicznej. Miejsce warsztatów zaszczycili swoimi odwiedzinami przedstawiciele lokalnych władz i prasy krakowskiej. Odwiedzili nas m.innymi – starosta Krakowski – pan Józef Krzyworzeka i wójt Gminy Liszki -Pan Wacław Kula.

WARSZTATY IZOLOWANIA BETONEM KONOPNYM – KRAKÓW

Beton konopny, czyli wapno mieszane z paździerzem konopnym nadaje sie świetnie do izolacji murów istniejących budynków. Tym razem zajęliśmy się na warsztatach ścianami wewnętrznymi naszego magazynu, zagłębionego częściowo w ziemi , a więc nieco wilgotnego. Wapno jest bardzo odporne na wilgoć i ma właściwości aseptyczne, likwiduje pleśń, a więc pozwala niejako „uzdrawiać” wilgotne pomieszczenia. Metoda ta jest bardzo przydatna przy renowacji zabytków.

 

 

 

© 2019: | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress